TNR - people • change • performance

Fokus på menneske og muligheder


At kombinere både de faglige og menneskelige kompetencer er afgørende for at både medarbejder og virksomhed får succes. Det er vigtigt at finde ind til kernen og drivkraften når et nyt kapitel skal skrives.


Her er en række udsagt fra nogle af de mennesker som TNR har arbejdet med på kunde- og kandidatsiden.

” Vi har benyttet Thomas til flere rekrutteringer og haft succes med dette.

Thomas er god til at sætte sig ind i virksomhedens behov og god til at få en fornemmelse af kulturen i virksomheden.  Dette gør, at ikke blot den faglige vinkel er et vigtigt parameter, men bestemt også den menneskelige. ”                            


Lilian Majgaard Veile 

HR-Chef Dan-Element A/S

Jeg har haft mange gode snakke med Thomas både i forbindelse med egne og andres jobmuligheder og karrieresparring. Jeg må sige, at Thomas evner at kombinere forretnings forståelse med menneske forståelse. Det er en særdeles god evne at have, når man arbejder med mennesklig udvikling på jobmarkedet. Vi har haft en del kandidater sammen, hvor jeg har brugt Thomas - hans netværk og kompetencer til, at ”mine” kandidater er kommet videre og kommet i nye gode jobs. De er blevet vejledt og guidet på meget professionel, men også meget menneskelig-vis.


Keld Ahrenholt Christensen 

Senior Strategist Autonomous & AAU

"Jeg har haft flere one-on-one møder med Thomas med sparring omkring forskellige problemstillinger. Thomas har en god evne til at gennemskue komplekse situationer så han forstår problemstillingen og kan samtidig se problemstillingen fra flere vinkler hvilket gør sparringen med Thomas nuanceret. Man har endvidere en oprigtig oplevelse af at Thomas gerne vil hjælpe og sætter både sin faglighed såvel som menneskelige egenskaber i spil for at hjælpe med at finde den eller de rigtige løsninger"


Jens Kronvold Sørensen 

Direktør