TNR - Resultater gennem mennesker

Sætter du karriere mål?


Sådan når du dit fulde karrierepotentiale...
 
Vi har alle et karrierepotentiale.
Det er det, vi er i stand til at opnå i vores karriere, hvis vi arbejder hårdt og fokuserer på vores mål. Bare husk at livet er fuld af uventede sving og udfordringer som vil kræve din stillingtagen og måske nye mål…
 
Kend dine styrker og svagheder
Det første skridt til at nå dit fulde karrierepotentiale er at kende dine styrker og svagheder. Hvad er du god til? Hvad nyder du at lave? Hvad er du ikke så god til? Når du kender dine styrker og svagheder, kan du begynde at fokusere på at udvikle dine styrker og forbedre dine svagheder. Har du svært ved at se dig selv objektivt, så kan du med fordel bruge en professionel coach eller headhunter til at hjælpe processen
Eksempelvis vil en positiv og negativ liste give dig en klar indikation af hvilke opgaver som give energi, og hvilke som dræner dig.
 
Du kan med fordel have fokus på:
 
- Vær proaktiv
Du kan ikke nå dit fulde karrierepotentiale, hvis du bare venter på, at tingene sker. Du skal være proaktiv og tage initiativ. Søg nye udfordringer, søg nye muligheder og søg nye oplevelser
 
- Vær ikke bange for at fejle
Alle fejler. Det er en del af livet. Men det er vigtigt ikke at lade fejlene stoppe dig. Lær af dine fejl og brug dem som en motivation til at fortsætte, også selvom læringen kan være hård. Lær din lektie, og kom så videre…
 
- Vær vedholdende. At nå dit fulde karrierepotentiale kræver tid og hårdt arbejde. Du vil ikke nå dine mål på en nat
 
 - Vær dig selv
Det er vigtigt at være dig selv i din karriere. Hvis du prøver at være nogen, du ikke er, vil du ikke være i stand til at nå dit fulde potentiale, og du vil højest sandsynligt befinde dig i situationer og med arbejdsopgaver som dræner dig for energi og lyst

- Vær aldrig bange for at lære nye ting
Du skal lære nye ting ved at tage kurser, læse bøger og deltage i konferencer
 
- Vær ikke bange for at tage risici
Hvis du vil være succesfuld, er du nødt til at tage risici. Det betyder, at du skal forlade din komfortzone og prøve nye ting
 
- Vær ikke bange for at sige nej
Det er vigtigt at sige nej til ting, der ikke er i overensstemmelse med dine mål eller giver energi
 
Vær realistisk omkring dine prioriteter som menneske. Nogle omkostninger er måske for høje i forhold til dine værdier, så må du gå andre veje og revurdere hvad som giver dig mest værdi og sætte retning herefter. Måske vil dine mål og drømme ændre sig undervejs i din karriere, så husk at stille skarpt på om det du laver stadig giver værdi.
 
At nå dit fulde karrierepotentiale er en rejse, ikke en destination. Der vil være op- og nedture undervejs, men hvis du er villig til at arbejde hårdt og ikke giver op, vil du til sidst nå dine mål – måske…
Husk at rejsen er meningen med livet, ikke målet.
 
God sommer :-)

31/7 2023

God ledelse er liv!


Eksekvering og tydelig ledelse er afgørende for enhver organisation, der ønsker at nå sine mål og opnå succes. En effektiv eksekvering kræver en klar og præcis kommunikation mellem ledere og medarbejdere, så alle forstår deres roller og ansvar.
 
En tydelig ledelse er nøglen til at skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig motiverede og engagerede i deres arbejde. Ledere skal være i stand til at kommunikere klart og tydeligt, så medarbejderne ved, hvad der forventes af dem, og hvordan de kan bidrage til organisationens succes.
 
Det er også vigtigt for ledere at være opmærksomme på deres medarbejderes behov og bekymringer. Ved at lytte til deres medarbejdere og tage deres feedback til efterretning, kan ledere skabe en kultur, hvor medarbejderne føler sig værdsatte og respekterede.
 
Endelig er det vigtigt at huske på, at eksekvering og tydelig ledelse ikke kun handler om at opnå kortsigtede mål. Det handler også om at skabe en bæredygtig organisation, der kan tilpasse sig og trives på lang sigt. Ved at fokusere på eksekvering og tydelig ledelse kan organisationer opnå succes både nu og i fremtiden.
 
God sommer :-)

25/7 2023

Dårlig ledelse er gift!


Manglende ledelse er udbredt i danske virksomheder, og ledelses fravær kan have alvorlige konsekvenser for enhver virksomhed eller organisation.
 
Nogle af de mange konsekvenser kan være:
 
o  Tab af produktivitet og effektivitet blandt medarbejderne
o  Forringelse af arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel
o  Manglende opfyldelse af virksomhedens mål og strategier
o  Mistet kunder og forringet omdømme på grund af dårlig kvalitet eller service
o  Højere omkostninger på grund af ineffektivitet eller fejl
 
Det er derfor vigtigt for ledelsen at være til stede, engageret og informeret for at sikre, at organisationen fungerer godt og når sine mål.
 
 
Manglende ledelse kan have mange forskellige årsager og kan manifestere sig på forskellige måder. Nogle af de mulige årsager kan omfatte:
 
o  Inkompetent eller uerfaren ledelse
o  Manglende kommunikation og feedback
o  Uklare forventninger og mål
o  Mangel på støtte og ressourcer til medarbejderne
o  Overarbejde eller stress blandt lederne
 
Manglende ledelse kan føre til en række problemer i organisationen, og i særdeleshed påføre medarbejderne stress, frustration og udbrændthed.
 
Eksempler på ledelsesfravær kan være:
 
o  Misforståelser og fejl på grund af manglende eller uklar kommunikation
o  Dårlig moral og motivation blandt medarbejderne
o  Højt medarbejderomsætning og svært ved at tiltrække talentfulde medarbejdere
o  Tab af kunder og forringet omdømme på grund af dårlig kvalitet eller service
o  Manglende innovation og kreativitet på grund af en begrænset vision eller strategi
o  Usammenhængende og ineffektive processer og værdikæder
 
Det er derfor vigtigt for ledelsen at være til løbende uddannet, inspireret udefra for at kunne forbedre sin egen indsats og være til stede og engageret, for at undgå disse problemer og sikre, at organisationen fungerer godt.


God sommer :-)

17/7 2023

Når principperne testes - og består


Det er let at have principper og leveregler, så længe det er en gratis omgang.


Lakmustesten kommer, når der er noget på spil. Jo mere man risikerer at miste, jo hårdere er testen. Den ultimative test er naturligvis, hvis man risikerer at miste alt. Det kan være nervepirrende at gå all in- selv hvis det er frivilligt. Så hvordan føles det, hvis det er ufrivilligt? Det kan jeg svare på nu.


Den 5. januar slog lynet ned, og pludselig var jeg ufrivilligt gået all inmed den største indsats, man kan risikere at miste. Livet. En blodprop i hjernen sendte mig til tælling og tvang mig ud i en grundig test af både helbred og de principper og den tilgang til livet, jeg hidtil har levet efter.


I rekonvalescensperioden har jeg, udover at lægge kræfter i den veltilrettelagte genoptræning, haft masser af tid til at tænke tanker. Tid til at tage livet op til revision og give min tilgang til det et realitetstjek. Liggende i hospitalssengen var det pludselig ingen gratis omgang længere.


Da der i begyndelsen var flere spørgsmål end svar, kunne jeg have ladet panik, frygt og negative tanker få overtaget. Det ville nok heller ikke have været en unaturlig reaktion, når selve livet og førligheden var på spil, men ville det have gavnet mig i situationen? Det tror jeg ikke.


I stedet tog jeg udgangspunkt i den stoiske filosofi om selvkontrol, at bevare roen og om at holde fokus på det, jeg selv havde indflydelse på. Resten var sekundært.


Derfor brugte jeg kræfterne på det, der var vigtigst og kunne gøre den største forskel i kampen for at komme tilbage. Trænede flittigt mine øvelser, genvandt langsomt normalsyn og balance, og er nu udskrevet. Genoptræningen fortsætter en rum tid endnu, men jeg er tilbage på job og har hjulpet flere virksomheder med at finde velkvalificerede kandidater til åbne stillinger. Den del er allerede ved det gamle igen.


Tilfredshed med konstateringen af, at levereglerne bestod realitetstjekket, blev efterfulgt af tanker om den parallel, der kan trækkes til rekrutteringsprocessen. Den succesfulde af slagsen vel at mærke.


Det handler om erkendelse af den situation man som ansættende virksomhed og jobansøger (og patient) befinder sig i. Erkendelse af, hvem man er, hvor man er - og hvor man gerne vil bevæge sig hen, herunder erkendelse af egne begrænsninger og potentialer.


Processen er vanskelig men nødvendig, for heri ligger også, at man forholder sig til både faglige og menneskelige aspekter. Succesfuld rekruttering balancerer på begge elementer - og en erkendelse af, i hvilken udstrækning, kandidaten har indflydelse på succeskriterierne. Det er nemlig ingen kunst at finde en fagligt egnet kandidat. Kunsten er at finde det gode match fagligt og menneskeligt, der både holder på ansættelsestidspunktet og i fremtiden, når virksomheds og medarbejders ambitioner, værdier og motivationsfaktorer (fortsat) skal gå op i en højere enhed.


Når det lykkes, er det dels en succes for alle parter, dels et udtryk for udlevet menneskelig respekt og selvrespekt. Derfor bør såvel virksomhed som kandidat (og patient) være tro mod deres respektive erkendelser og lade dem være styrende for de valg, der træffes. Faren ligger i at lade sig påvirke af uvedkommende elementer, der fjerner fokus fra det essentielle og vores pejlemærke. Vores “True North” med andre ord. Dér, hvor vi er autentiske, ærlige over for os selv og villige til at handle i henhold hertil.


Vil du læse mere om tankerne bag TNR - True North Resources, så læs mere på www.tnr.dk


8. marts 2023