TNR - Resultater gennem mennesker
News


Nyheder med afsæt i rekruttering og karriere


2. januar 2024

Hvorfor forlader talentfulde unge medarbejdere virksomheden?

I denne tid af konstant forandring og hurtig teknologisk udvikling, er det blevet en udfordring for mange virksomheder at fastholde deres talentfulde unge medarbejdere. De er ambitiøse, ivrige efter at lære, og altid på udkig efter nye muligheder. Men hvad får dem til at søge disse muligheder uden for deres nuværende organisation? Hvad driver dem til at tage dette skridt?

 

Hovedårsager

Efter at have analyseret adskillige interviews og artikler, kan vi identificere tre væsentlige årsager:

 

Manglende læringsmuligheder

Den første og måske mest indlysende grund er manglen på læringsmuligheder og udvikling. De unge i dag er vokset op i en tid med eksponentiel forandring. De har set, hvad der sker med virksomheder og mennesker, der ikke tilpasser sig tiden

 

Job usikkerhed

Den anden faktor er job usikkerhed. Selvom nogle job er mere stabile end andre, er denne pulje af stabile job skrumpet ind i de senere år. Virksomheder bliver udfordret hver dag, og mange søger måder at blive mere omkostningseffektive

 

Arbejdspladsens kultur

Den tredje og sidste faktor er arbejdspladsens kultur. Hvem vi arbejder med, betyder noget. Vi ønsker kollegaer, der kan undervise os, vejlede os og vokse med os. Hvis virksomheden mangler dygtige og nærende kollegaer, påvirker det mange andre ting, især medarbejderens udvikling

Hvordan kan virksomheder imødekomme disse udfordringer

Der er flere måder, hvorpå virksomheder kan imødekomme disse udfordringer og fastholde deres talentfulde unge medarbejdere

 

Invester i medarbejdernes udvikling

Først og fremmest kan virksomheder investere mere i deres medarbejderes udvikling. Dette kan gøres ved at udvide deres rolle og give dem mere ansvar, hvilket skaber flere læringsmuligheder.

 

Skab en kultur af læring

En anden måde er at skabe en kultur af læring og udvikling. Virksomheder kan sende deres medarbejdere på uddannelse, så de ikke behøver at forlade organisationen for at blive mere relevante.

 

Forbedring af job usikkerhed

For at forbedre job usikkerheden kan virksomheder tilbyde længere kontrakter og mere stabile jobroller. For mange unge er 'job usikkerhed' ikke at arbejde i en enkelt virksomhed i lang tid, men at opnå de færdigheder, der altid gør dem relevante og attraktive

 

Arbejdspladsens miljø

Endelig er arbejdspladsens miljø også en afgørende faktor. At have dygtige og vedkommende kollegaer kan gøre en stor forskel. Hvis virksomheden mangler sådanne kollegaer, kan det påvirke medarbejdernes læringsmuligheder og deres effektivitet


Konklusion

I sidste ende er det vigtigt for virksomheder at forstå, at de skal investere i deres medarbejdere og behandle dem med respekt for at fastholde dem. At skabe et miljø, hvor medarbejderne kan trives, kan koste virksomheden mere på kort sigt, men på lang sigt vil det at miste deres bedste medarbejdere sandsynligvis koste dem meget mere – og tænk lige over konsekvensen i at fastholde medarbejdere som ikke er up to date…

7. december 2023

Tillidsbaseret Ledelse: Nøglen til et Succesfuldt Team‍


Dette indlæg omhandler konceptet om tillidsbaseret ledelse og hvorfor det er så afgørende for et teams succes.

Vi ser på, hvordan tillid kan anvendes som et effektivt ledelsesværktøj, og hvilke udfordringer der kan opstå ved implementeringen af denne ledelsesstil.


Hvad er Tillidsbaseret Ledelse?

Tillidsbaseret ledelse er en ledelsesstil, der har til formål at skabe et miljø, hvor medarbejdere føler sig trygge og værdsatte. Denne form for ledelse kræver, at lederen udviser integritet, åbenhed og omsorg over for medarbejdernes behov.


Desuden handler tillidsbaseret ledelse om at opbygge en høj tillidskultur i organisationen. Det er tegnet ved, at lederen opfører sig tillidsværdigt gennem konsekvent adfærd, integritet, uddelegering af kontrol og demonstration af lydhørhed over for medarbejdernes behov.


Tillidsbaseret ledelse adskiller sig fra den traditionelle, kontrolbaserede ledelsesmodel, hvor der lægges vægt på at kontrollere og overvåge medarbejdernes arbejde. I stedet for at fokusere på kontrol og hierarkiske strukturer, lægger tillidsbaseret ledelse vægt på tillid, åbenhed og samarbejde.


Hvorfor er Tillidsbaseret Ledelse Relevant?

I det moderne arbejdsliv, hvor der er behov for mere fleksibilitet, innovation og samarbejde, er tillidsbaseret ledelse blevet stadig mere relevant.

Traditionelle kontrolbaserede ledelsesmodeller kan hæmme medarbejdernes motivation og kreativitet, mens tillidsbaseret ledelse kan skabe et mere dynamisk og engageret arbejdsmiljø.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Google er følelsen af tryghed den vigtigste faktor for et succesfuldt team. Når medarbejderne føler sig trygge, tør de komme med deres mening, stille spørgsmål og bidrage med nye ideer. Tillidsbaseret ledelse er afgørende for at skabe et psykologisk trygt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig værdsat og respekteret.

Tillid er også afgørende for at skabe en kultur med åben kommunikation og konstruktive konflikter. Når der er tillid i et team, tør teammedlemmerne diskutere uenigheder og komme med konstruktive kritikpunkter. Dette fører ikke kun til bedre beslutninger, men også til en øget følelse af engagement og ejerskab i teamet.

Hvordan kan Tillid Anvendes som Ledelsesværktøj?

For at opbygge tillid som ledelsesværktøj er det vigtigt, at lederen udviser tillidsværdig adfærd og skaber en kultur med åben kommunikation og samarbejde. Her er nogle konkrete måder, hvorpå tillid kan anvendes som ledelsesværktøj:


 • Udvis integritet: Lederen skal handle i overensstemmelse med sine ord og værdier. Når medarbejderne ser, at lederen er troværdig og konsekvent i sin adfærd, opbygges tillid.
 • Dele kontrol: Tillidsbaseret ledelse indebærer at uddelegere kontrol og ansvar til medarbejderne. Dette viser, at lederen har tillid til deres evner og skaber mulighed for personlig udvikling.
 • Vær lydhør og omsorgsfuld: Lederen bør være åben for medarbejdernes behov og bekymringer. Ved at vise interesse og lytte aktivt skabes der en atmosfære af tillid og støtte.
 • Skab en højtillidskultur: Lederen skal arbejde på at skabe en kultur, hvor tillid er værdsat og prioriteret. Dette kan opnås gennem teambuilding-aktiviteter, anerkendelse af medarbejdernes bidrag og åben dialog.


Udfordringer ved Tillidsbaseret Ledelse

Selvom tillidsbaseret ledelse kan have mange fordele, er der også udfordringer forbundet med denne ledelsesstil. En af de største udfordringer er, at tillidsbaseret ledelse kræver, at lederen udvikler sin egen tillidsværdighed. Dette indebærer en bevidsthed om ens egne styrker og svagheder samt evnen til at handle i overensstemmelse med ens værdier og løfter.

En anden udfordring er at skabe de nødvendige rammer og redskaber for at opbygge en højtillidskultur i organisationen. Dette kan kræve ændringer i eksisterende strukturer og rutiner samt uddannelse af medarbejdere i selvstyring og samarbejde.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at tillidsbaseret ledelse ikke er en "one-size-fits-all" løsning. Det kan være nødvendigt at tilpasse ledelsesstilen til forskellige situationer og individuelle behov.


Konklusion

Tillidsbaseret ledelse er en vigtig ledelsesstil, der kan skabe et dynamisk og effektivt arbejdsmiljø. Gennem integritet, åbenhed og samarbejde kan lederen opbygge tillid mellem teammedlemmerne og skabe et psykologisk trygt arbejdsmiljø. Tillidsbaseret ledelse er relevant i det moderne arbejdsliv, hvor der er behov for fleksibilitet, innovation og samarbejde.

Selvom tillidsbaseret ledelse kan have udfordringer, er det værd at investere i at opbygge tillid som ledelsesværktøj. Når der er tillid i et team, skabes der en atmosfære af åben kommunikation, konstruktive konflikter og et fælles mål. Dette kan føre til bedre resultater, øget produktivitet og trivsel blandt medarbejderne.

Så lad os arbejde på at opbygge tillid i vores teams og skabe en kultur, hvor tillid er grundlaget for et succesfuldt samarbejde.

27 november 2023


Eksekvering - Din nøgle til succes

I dagens hektiske forretningslandskab er eksekvering afgørende for at opnå succes. Uanset hvor storslåede visionerne og strategierne er, vil de forblive tomme ord uden en effektiv gennemførelse.

 

Hvad betyder eksekvering?

Eksekvering involverer at omsætte strategi og mål til handling og resultater. Det er den centrale opgave for enhver organisation og dens ledere. Uden effektiv gennemførelse forbliver strategien blot en idé og aldrig til virkelighed.

 

Hvad er de væsentligste udfordringer ved eksekvering?

Mange organisationer og ledere står over for udfordringer, når det handler om at gennemføre deres strategi effektivt. En af de mest almindelige udfordringer er manglende forståelse og støtte til strategien på tværs af organisationen. En anden stor udfordring er manglende dialog og kommunikation.

 

Hvordan kan du styrke din eksekveringskraft?

Der er flere ting, du kan gøre for at styrke din eksekveringskraft. 


Her er nogle råd:


Sikre, at alle i din organisation forstår strategien og målene:

Det er vigtigt, at alle i organisationen har en klar forståelse af, hvad strategien og målene er, så de kan arbejde hen imod dem

 

Etablere en åben og løbende dialog om strategien og målene:

Kommunikation er nøglen til succes. Gør det til en prioritet at have regelmæssige samtaler og opfølgning på strategien og målene

 

Sætte klare mål og frister:

Mål og frister er afgørende for at sikre, at alle er på samme side og arbejder hen imod de samme mål

 

Fordelt ansvar og opgaver:

Ved at fordele ansvar og opgaver kan du sikre, at alle i teamet har en aktiv rolle i gennemførelsen af strategien

 

Mål dit fremskridt og juster efter behov:

Det er vigtigt at holde øje med, hvordan det går, og være klar til at foretage justeringer, hvis det er nødvendigt.

 

Konklusion

Eksekvering er nøglen til succes i enhver organisation. Ved at følge ovenstående råd kan du styrke din eksekveringskraft og øge dine chancer for at opnå dine mål

31. juli 2023


Sætter du karrieremål?


Sådan når du dit fulde karrierepotentiale...


Vi har alle et karrierepotentiale


Det er det, vi er i stand til at opnå i vores karriere, hvis vi arbejder hårdt og fokuserer på vores mål. Bare husk at livet er fuld af uventede sving og udfordringer som vil kræve din stillingtagen og måske nye mål…


Kend dine styrker og svagheder

Det første skridt til at nå dit fulde karrierepotentiale er at kende dine styrker og svagheder. Hvad er du god til? Hvad nyder du at lave? Hvad er du ikke så god til? Når du kender dine styrker og svagheder, kan du begynde at fokusere på at udvikle dine styrker og forbedre dine svagheder. Har du svært ved at se dig selv objektivt, så kan du med fordel bruge en professionel coach eller headhunter til at hjælpe processen. Eksempelvis vil en positiv og negativ liste give dig en klar indikation af hvilke opgaver som give energi, og hvilke som dræner dig.


Vær realistisk omkring dine prioriteter som menneske. Nogle omkostninger er måske for høje i forhold til dine værdier, så må du gå andre veje og revurdere hvad som giver dig mest værdi og sætte retning herefter. Måske vil dine mål og drømme ændre sig undervejs i din karriere, så husk at stille skarpt på om det du laver stadig giver værdi.

At nå dit fulde karrierepotentiale er en rejse, ikke en destination. Der vil være op- og nedture undervejs, men hvis du er villig til at arbejde hårdt og ikke giver op, vil du til sidst nå dine mål – måske…
Husk at rejsen er meningen med livet, ikke målet.


Du kan med fordel have fokus på:


 • Vær proaktiv
  Du kan ikke nå dit fulde karrierepotentiale, hvis du bare venter på, at tingene sker. Du skal være proaktiv og tage initiativ. Søg nye udfordringer, søg nye muligheder og søg nye oplevelser

 • Vær ikke bange for at fejle
  Alle fejler. Det er en del af livet. Men det er vigtigt ikke at lade fejlene stoppe dig. Lær af dine fejl og brug dem som en motivation til at fortsætte, også selvom læringen kan være hård. Lær din lektie, og kom så videre…

 • Vær vedholdende
  At nå dit fulde karrierepotentiale kræver tid og hårdt arbejde. Du vil ikke nå dine mål på en nat

 • Vær dig selv
  Det er vigtigt at være dig selv i din karriere. Hvis du prøver at være nogen, du ikke er, vil du ikke være i stand til at nå dit fulde potentiale, og du vil højest sandsynligt befinde dig i situationer og med arbejdsopgaver som dræner dig for energi og lyst

 • Vær aldrig bange for at lære nye ting
  Du skal lære nye ting ved at tage kurser, læse bøger og deltage i konferencer

 • Vær ikke bange for at tage risici
  Hvis du vil være succesfuld, er du nødt til at tage risici. Det betyder, at du skal forlade din komfortzone og prøve nye ting

 • Vær ikke bange for at sige nej
  Det er vigtigt at sige nej til ting, der ikke er i overensstemmelse med dine mål eller giver energi25. juli 2023


God ledelse er liv!


Eksekvering og tydelig ledelse er afgørende for enhver organisation, der ønsker at nå sine mål og opnå succes. En effektiv eksekvering kræver en klar og præcis kommunikation mellem ledere og medarbejdere, så alle forstår deres roller og ansvar.
 
En tydelig ledelse er nøglen til at skabe et miljø, hvor medarbejderne føler sig motiverede og engagerede i deres arbejde. Ledere skal være i stand til at kommunikere klart og tydeligt, så medarbejderne ved, hvad der forventes af dem, og hvordan de kan bidrage til organisationens succes.

Det er også vigtigt for ledere at være opmærksomme på deres medarbejderes behov og bekymringer. Ved at lytte til deres medarbejdere og tage deres feedback til efterretning, kan ledere skabe en kultur, hvor medarbejderne føler sig værdsatte og respekterede.
 
Endelig er det vigtigt at huske på, at eksekvering og tydelig ledelse ikke kun handler om at opnå kortsigtede mål. Det handler også om at skabe en bæredygtig organisation, der kan tilpasse sig og trives på lang sigt. Ved at fokusere på eksekvering og tydelig ledelse kan organisationer opnå succes både nu og i fremtiden.
 
God sommer :-)


17. juli 2023


Dårlig ledelse er gift!


Manglende ledelse er udbredt i danske virksomheder, og ledelses fravær kan have alvorlige konsekvenser for enhver virksomhed eller organisation.


Nogle af de mange konsekvenser kan være:

 • Tab af produktivitet og effektivitet blandt medarbejderne
 • Forringelse af arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel
 • Manglende opfyldelse af virksomhedens mål og strategier
 • Mistet kunder og forringet omdømme på grund af dårlig kvalitet eller service
 • Højere omkostninger på grund af ineffektivitet eller fejl


Det er derfor vigtigt for ledelsen at være til stede, engageret og informeret for at sikre, at organisationen fungerer godt og når sine mål.
 
Manglende ledelse kan have mange forskellige årsager og kan manifestere sig på forskellige måder. Nogle af de mulige årsager kan omfatte:

 • Inkompetent eller uerfaren ledelse
 • Manglende kommunikation og feedback
 • Uklare forventninger og mål
 • Mangel på støtte og ressourcer til medarbejderne
 • Overarbejde eller stress blandt lederne


Manglende ledelse kan føre til en række problemer i organisationen, og i særdeleshed påføre medarbejderne stress, frustration og udbrændthed.
 
Eksempler på ledelsesfravær kan være:

 • Misforståelser og fejl på grund af manglende eller uklar kommunikation
 • Dårlig moral og motivation blandt medarbejderne
 • Højt medarbejderomsætning og svært ved at tiltrække talentfulde medarbejdere
 • Tab af kunder og forringet omdømme på grund af dårlig kvalitet eller service
 • Manglende innovation og kreativitet på grund af en begrænset vision eller strategi
 • Usammenhængende og ineffektive processer og værdikæder
   

Det er derfor vigtigt for ledelsen at være til løbende uddannet, inspireret udefra for at kunne forbedre sin egen indsats og være til stede og engageret, for at undgå disse problemer og sikre, at organisationen fungerer godt.


God sommer :-)


8. marts 2023


Når principperne testes – og består


Det er let at have principper og leveregler, så længe det er en gratis omgang.


Lakmustesten kommer, når der er noget på spil. Jo mere man risikerer at miste, jo hårdere er testen. Den ultimative test er naturligvis, hvis man risikerer at miste alt. Det kan være nervepirrende at gå all in- selv hvis det er frivilligt. Så hvordan føles det, hvis det er ufrivilligt? Det kan jeg svare på nu.


Den 5. januar slog lynet ned, og pludselig var jeg ufrivilligt gået all inmed den største indsats, man kan risikere at miste. Livet. En blodprop i hjernen sendte mig til tælling og tvang mig ud i en grundig test af både helbred og de principper og den tilgang til livet, jeg hidtil har levet efter.


I rekonvalescensperioden har jeg, udover at lægge kræfter i den veltilrettelagte genoptræning, haft masser af tid til at tænke tanker. Tid til at tage livet op til revision og give min tilgang til det et realitetstjek. Liggende i hospitalssengen var det pludselig ingen gratis omgang længere.


Da der i begyndelsen var flere spørgsmål end svar, kunne jeg have ladet panik, frygt og negative tanker få overtaget. Det ville nok heller ikke have været en unaturlig reaktion, når selve livet og førligheden var på spil, men ville det have gavnet mig i situationen? Det tror jeg ikke.


I stedet tog jeg udgangspunkt i den stoiske filosofi om selvkontrol, at bevare roen og om at holde fokus på det, jeg selv havde indflydelse på. Resten var sekundært.


Derfor brugte jeg kræfterne på det, der var vigtigst og kunne gøre den største forskel i kampen for at komme tilbage. Trænede flittigt mine øvelser, genvandt langsomt normalsyn og balance, og er nu udskrevet. Genoptræningen fortsætter en rum tid endnu, men jeg er tilbage på job og har hjulpet flere virksomheder med at finde velkvalificerede kandidater til åbne stillinger. Den del er allerede ved det gamle igen.

Tilfredshed med konstateringen af, at levereglerne bestod realitetstjekket, blev efterfulgt af tanker om den parallel, der kan trækkes til rekrutteringsprocessen. Den succesfulde af slagsen vel at mærke.


Det handler om erkendelse af den situation man som ansættende virksomhed og jobansøger (og patient) befinder sig i. Erkendelse af, hvem man er, hvor man er - og hvor man gerne vil bevæge sig hen, herunder erkendelse af egne begrænsninger og potentialer.


Processen er vanskelig men nødvendig, for heri ligger også, at man forholder sig til både faglige og menneskelige aspekter. Succesfuld rekruttering balancerer på begge elementer - og en erkendelse af, i hvilken udstrækning, kandidaten har indflydelse på succeskriterierne. Det er nemlig ingen kunst at finde en fagligt egnet kandidat. Kunsten er at finde det gode match fagligt og menneskeligt, der både holder på ansættelsestidspunktet og i fremtiden, når virksomheds og medarbejders ambitioner, værdier og motivationsfaktorer (fortsat) skal gå op i en højere enhed.


Når det lykkes, er det dels en succes for alle parter, dels et udtryk for udlevet menneskelig respekt og selvrespekt. Derfor bør såvel virksomhed som kandidat (og patient) være tro mod deres respektive erkendelser og lade dem være styrende for de valg, der træffes. Faren ligger i at lade sig påvirke af uvedkommende elementer, der fjerner fokus fra det essentielle og vores pejlemærke. Vores “True North” med andre ord. Dér, hvor vi er autentiske, ærlige over for os selv og villige til at handle i henhold hertil.


Vil du læse mere om tankerne bag TNR - True North Resources, så læs mere på www.tnr.dk