TNR - Resultater gennem mennesker

Når principperne testes - og består


Det er let at have principper og leveregler, så længe det er en gratis omgang.


Lakmustesten kommer, når der er noget på spil. Jo mere man risikerer at miste, jo hårdere er testen. Den ultimative test er naturligvis, hvis man risikerer at miste alt. Det kan være nervepirrende at gå all in- selv hvis det er frivilligt. Så hvordan føles det, hvis det er ufrivilligt? Det kan jeg svare på nu.


Den 5. januar slog lynet ned, og pludselig var jeg ufrivilligt gået all inmed den største indsats, man kan risikere at miste. Livet. En blodprop i hjernen sendte mig til tælling og tvang mig ud i en grundig test af både helbred og de principper og den tilgang til livet, jeg hidtil har levet efter.


I rekonvalescensperioden har jeg, udover at lægge kræfter i den veltilrettelagte genoptræning, haft masser af tid til at tænke tanker. Tid til at tage livet op til revision og give min tilgang til det et realitetstjek. Liggende i hospitalssengen var det pludselig ingen gratis omgang længere.


Da der i begyndelsen var flere spørgsmål end svar, kunne jeg have ladet panik, frygt og negative tanker få overtaget. Det ville nok heller ikke have været en unaturlig reaktion, når selve livet og førligheden var på spil, men ville det have gavnet mig i situationen? Det tror jeg ikke.


I stedet tog jeg udgangspunkt i den stoiske filosofi om selvkontrol, at bevare roen og om at holde fokus på det, jeg selv havde indflydelse på. Resten var sekundært.


Derfor brugte jeg kræfterne på det, der var vigtigst og kunne gøre den største forskel i kampen for at komme tilbage. Trænede flittigt mine øvelser, genvandt langsomt normalsyn og balance, og er nu udskrevet. Genoptræningen fortsætter en rum tid endnu, men jeg er tilbage på job og har hjulpet flere virksomheder med at finde velkvalificerede kandidater til åbne stillinger. Den del er allerede ved det gamle igen.


Tilfredshed med konstateringen af, at levereglerne bestod realitetstjekket, blev efterfulgt af tanker om den parallel, der kan trækkes til rekrutteringsprocessen. Den succesfulde af slagsen vel at mærke.


Det handler om erkendelse af den situation man som ansættende virksomhed og jobansøger (og patient) befinder sig i. Erkendelse af, hvem man er, hvor man er - og hvor man gerne vil bevæge sig hen, herunder erkendelse af egne begrænsninger og potentialer.


Processen er vanskelig men nødvendig, for heri ligger også, at man forholder sig til både faglige og menneskelige aspekter. Succesfuld rekruttering balancerer på begge elementer - og en erkendelse af, i hvilken udstrækning, kandidaten har indflydelse på succeskriterierne. Det er nemlig ingen kunst at finde en fagligt egnet kandidat. Kunsten er at finde det gode match fagligt og menneskeligt, der både holder på ansættelsestidspunktet og i fremtiden, når virksomheds og medarbejders ambitioner, værdier og motivationsfaktorer (fortsat) skal gå op i en højere enhed.


Når det lykkes, er det dels en succes for alle parter, dels et udtryk for udlevet menneskelig respekt og selvrespekt. Derfor bør såvel virksomhed som kandidat (og patient) være tro mod deres respektive erkendelser og lade dem være styrende for de valg, der træffes. Faren ligger i at lade sig påvirke af uvedkommende elementer, der fjerner fokus fra det essentielle og vores pejlemærke. Vores “True North” med andre ord. Dér, hvor vi er autentiske, ærlige over for os selv og villige til at handle i henhold hertil.


Vil du læse mere om tankerne bag TNR - True North Resources, så læs mere på www.tnr.dk


8. marts 2023